مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
1000 مگابایت هاست لینوکس - .
پهنای باند : 100 گیگ
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 5000 تومان
سالانه : 50 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

1000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود - .
پهنای باند : نامحدود
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 5.5 هزار تومان
سالانه : 55 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

2000 مگابایت هاست لینوکس - .
پهنای باند : 200 گیگ
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 6.5 هزار تومان
سالانه : 65 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

2000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود - .
پهنای باند : نامحدود
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 7 هزار تومان
سالانه : 70 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

5000 مگابایت هاست لینوکس - .
پهنای باند : 500 گیگ
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 10 هزار تومان
سالانه : 90 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

5000 مگابایت هاست لینوکس با پهنای باند نامحدود - .
پهنای باند : نامحدود
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
امكان خريد ماهانه ، فصلي و سالانه
پنل : cPanel
ماهانه : 11 هزار تومان
سالانه : 93 هزار تومان
پشتیبانی 24 ساعته

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (195.181.173.134) وارد شده است.